کاربر عزیز،
به وبسایت سفر | تورهای مسافرتی خوش آمدید

صنعت گردشگری و تاثیر گذاری آن بر کشور چین

شاید برای شما هم جالب باشد که بازرگانانی که می خواستند از واق واق بگذرند و از مدیترانه به چین کالا حمل کنند، الزام بودند نوكر قدیمی که سطوح به راه ابریشم نامدار شد، در پیش گیرند و این آغازی بر روابط سیاحت فارس عوعو و چین در عهد عتیق گردید. در ادامه با وبلاگ سفر به همراه باشید. جهت جمع آوری مطالب این مقاله از روش کتابخانه ای كاربرد شده است که با نگرش به مستندات نشان دادن شده در ذیل گونه روابط تماشا ایران زمین و چین در عهد كهن مدلل و نفی می گردد.

توریسم چین

در واق واق هم خواست جذب چینی‌ها به دلایل نوع به نوع و همگون نیستی دارد. اخیرا آسیستان سفر اداره متروكات فرهنگی و گردشگری از تشكیل «كمیته تخصصی بازارگه چین» خبر داده است و مدیرکل جنگ بازاریابی سیاحت این موسسه نیز می‌گوید سفر رئیس تنسیق گردش جهانگردی چین به ایران زمین و سركشی وی با همتای آریایی در دستور کار قرار دارد و برآورد می‌کند از آنجا که دائره گردش جهانگردی چین نیز نهادی زیر سركشی مستقیم صنعتگر جمهور این کشور است.

این سركشی می‌تواند آثار خوبی بر جا بگذارد. طبق تخمین اداره بین‌المللی «یورو مانیتور» تمنا می‌رود تا سال 2017 تقاضای رو به رشد راجع به حساب توریسم بین‌الملل توسط اقتصادهای به تعبیر در حال ابراز هدایت شود. این کشورها در حال ثروتمندتر شدن بوده و نفوس بیشتری استحاله به قشر حدوسط و متعسر و غنی مجمع می‌شوند.

توریسم چین

تمشیت دنیوی كلی تماشا (UNWTO) نیز پیش‌بینی کرده است که رشد تدریجی سهم راشسته این اقتصادها تا سال 2030 بقیه جلوه گر خواهد کرد.این خلق از بازارها که منجر به رشد گردش جهانگردی در دنیا می‌شوند، به عنوان BRIC شناخته شده و محتوی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین می‌شوند. ازجان گذشته نیز کشورهای آفریقای شمالی را به این طایفه تكثیر و كاهش کرده و آن را BRICS می‌نامند.موضوعات مرتبط

سفر به قاره آسیا ،